daily travel to vietnam english daily travel to vietnam english

du lịch tâm linh

Đền Đuổm – Núi Đuổm tâm linh thanh bình

Đền Đuổm – Núi Đuổm Núi Đuổm, ngày xưa gọi là Điểm Sơn, nằm sát bên quốc lộ 3, cách trọng  tâm thành phố Thái Nguyên 24 km về phía Tây – Bắc. Nơi sinh ra và là nơi  minh chứng những ngày cuối đời của Dương Tự Minh, người đã cống hiến trọn đời […]

top