daily travel to vietnam english daily travel to vietnam english

Chính sách hủy và hoàn tiền

Trường hợp chuyến đi bị hủy bỏ do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Daily Travel: 

1. Nếu Công ty Daily Travel không thực hiện được chuyến đi, Công ty Daily Travel sẽ báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng đã đóng tiền trong vòng ba (03) ngày kể từ lúc thông báo việc hủy bỏ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Công ty Daily Travel chịu mọi chi phí về dịch vụ mà Công ty đã đặt trước cho Quý khách như: đặc cọc dịch vụ khách sạn, hướng dẫn viên, nhà hàng, xe, tàu thuyền…

Trường hợp chuyến đi bị hủy do khách hàng: 

1. Trước ngày khởi hành, nếu có thành viên trong đoàn của khách hàng vì bất cứ lý do gì không thể tham dự được chuyến đi, khách hàng phải báo ngay cho Công ty Daily Travel và chịu chi phí hủy bỏ như sau:

  • Hủy trước 7 ngày: 30% tổng giá trị của chương trình Tour du lịch
  • Hủy từ 2 đến 6 ngày: 50% tổng giá trị của chương trình Tour du lịch.
  • Hủy trong vòng 48 giờ: 100% tổng giá trị của chương trình Tour du lịch.

2. Việc thông báo hủy bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty Daily Travel bằng văn bản e- mail hoặc fax và phải được Công ty Daily Travel xác nhận. Trường hợp hủy bỏ bằng điện thoại sẽ không được chấp nhận.

3. Không hoàn lại tiền đối với những khách hàng bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.

Hỗ trợ trực tuyến

top