travel to vietnam english travel to vietnam english

Hotels in Phu Yen

Price from
$ 72

ROSA ALBA RESORT

  • 43 Độc Lập St, Ward 9, Tuy Hòa City, Phú Yên Province.
Price from
$ 33

SAI GON PHU QUOC HOTEL

  • 541 Tran Hung Dao St, Ward 6, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Price from
$ 27

HONG NGOC HOTEL

  • 184-186 Hung Vuong, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Price from
$ 27

HUNG VUONG HOTEL

  • 239 - 241 HUNG VUONG STREET, TUY HOA CITY, PHU YEN PROVINCE
Price from
$ 27

LONG BEACH HOTEL

  • 17 Doc Lap st., Tuy Hoa City, Phu Yen Province, Viet Nam
Price from
$ 54

CENDELUXE HOTEL TUY HOA

  • 02 Hai Duong Street, Tuy Hoa city, Phu Yen province
Price from
$ 40

KAYA HOTEL

  • 238 Hung Vuong Boulevard, Tuy Hoa, Phu Yen, Viet Nam
Price from
$ 45

VIETSTAR RESORT & SPA

  • Nui Thom - An Phu - Tuy Hoa City,Phu Yen Province, VietNam
Price from
$ 45

SALA TUY HOA BEACH HOTEL

  • 51 Doc lap Street - Ward 7 - Tuy Hoa City - Phu Yen Province
Price from
$ 17

ROYAL HOTEL TUY HOA

  • No. B88-89 Hoang Van Thu Street - Ward 5 - Tuy Hoa City