daily travel to vietnam english daily travel to vietnam english

Cùng khám phá lịch sử Đền Trần – Nam Định

Mỗi đền gồm tòa trung đường 5 gian và tòa chính tẩm 3 gian.tòa tiền đường 5 gian, Nối tiền đường và trung đường là kinh đàn (thiêu hương) và 2 gian tả hữu vu..

Đền Trần – Nam Định

Đền Trần được xây dựng vào thế kỷ thứ 15 trên nền Thái miếu cũ của nhà Trần đã bị quân Minh phá hủy. Đền Trần Nam Định gồm 3 công trình kiến trúc chính, là đền Thiên Trường (đền Thượng), đền Trùng Hoa, đền Cố Trạch (đền Hạ)

Lễ khai ấn Đền Trần đầu xuân và Hội Đền Trần tháng tám, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về dự, tri ân công đức các vua Trần và cầu mong những điều tốt đẹp.

Đến Nam Định các bạn không nên bỏ qua nơi đầu tiên đó chính là Đền Trần. Bởi du lịch thành phố Nam Định bạn không thể bỏ lỡ địa điểm nổi tiếng với những câu chuyện lịch sử hay về ngôi đền này được.

Cả 3 đền đều có kiến trúc chung và quy mô ngang nhau. Mỗi đền gồm tòa trung đường 5 gian và tòa chính tẩm 3 gian.tòa tiền đường 5 gian, Nối tiền đường và trung đường là kinh đàn (thiêu hương) và 2 gian tả hữu vu..

Khu di tích Đền Trần Nam Định thờ 14 vị vua nhà Trần cùng gia quyến và các quan lại có công phù tá.

Hỗ trợ trực tuyến

Ngân sách

top